Xuất bản thông tin

null Phối hợp tổ chức truyền thông và Tư vấn pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Phối hợp tổ chức truyền thông và Tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù trong xã hội mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ngày 07 tháng 6 năm 2022 tại UBND xã An Long; Phòng Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Hội Luật gia huyện và Công đoàn cơ sở Khối Văn hóa – Xã hội huyện, tổ chức truyền thông và tư vấn pháp luật cho hơn 60 đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Ông Hứa Quang Thông, Chánh án Tòa án Nhân dân huyên trao quà

cho các đối tượng được TGPL miễn phí

Tại buổi truyền thông, người dân đã được tuyên truyền các quy định của Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án và Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó, tập trung vào các nội dung chính quy định về quyền, nghĩa vụ của người được hưởng trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn xã, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những nội dung trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương, từ đó cho thấy việc trợ giúp pháp lý đã gắn liền với nhu cầu trợ giúp của người dân, giải toả những vướng mắc pháp luật của Nhân dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.

 Thùy Nga