Xuất bản thông tin

null Tổng kết hội thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết hội thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 01/6/2022, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Tam Nông đã tổ chức Tổng kết hội thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Qua một năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 11/11 xã gửi hồ sơ tham gia hội thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện. Trong đó, xã Phú Thành A đăng ký dự thi 02 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tuyến đường ngắn nhất là 500m và dài nhất hơn 1.500m, trồng nhiều loại bông Mẫu đơn, Hoàng Yến, Dừa cạn, Mười giờ, Xương Rồng Bát Tiên,...  Người dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đồng thuận cao, các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai thực hiện đồng bộ...

 

Sau khi khảo sát thực tế và chấm điểm… Ban Tổ chức đã trao Giải nhất cho Xã Phú Đức; Giải nhì là Xã Hòa Bình; Giải ba là xã Phú Ninh và 04 giải Khuyến khích cho các xã Phú Thọ, Tân Công Sính, Phú Thành B và An Hòa.

Trần Trọng Trung