Xuất bản thông tin

null Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Ngày 31/5/2022, Đảng ủy Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Đại tá Trần Văn Hiền - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đã đến dự.

Theo đánh giá, trong 10 năm qua cấp ủy, chỉ huy các cấp huyện Tam Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu". Trình độ, năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều chuyển biến tích cực sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng cao; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng hằng năm đều đạt chỉ tiêu, chất lượng huấn luyện được nâng lên; công tác huấn luyện diễn tập, hội thi, hội thao luôn được quan tâm, công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật chuyển biến tích cực...góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Quốc phòng quân sự địa phương...

Đảng ủy Quân sự huyện đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện trong thời gian tới. Nổi bật là tập trung hoàn thiện đổi mới cơ chế lãnh đạo, quản lý điều hành huấn luyện ở các cấp; lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng, truyền thụ, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện, quản lý, chấp hành kỷ luật; tiếp tục đổi mới công tác đảm bảo huấn luyện theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, học c, vật chất có tính ứng dụng cao trong thực tiễn...góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện...

 

Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tặng thưởng Giấy khen cho 4 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy trung ương…

    Trần Trọng Trung