Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền và ra mắt Tổ nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền và ra mắt Tổ nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Ngày 27/5/2022, Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện Tam Nông phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tam Nông đã chọn xã Phú Đức làm điểm tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và ra mắt Tổ nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Người dự đã được nghe truyền thông về nội dung mới của chính sách pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHYT và các văn bản có liên quan cho hội viên hội phụ nữ; mức đóng, độ tuổi, thời gian, các chế độ, chính sách và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện... Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện còn trả lời thỏa đáng những câu hỏi thắc mắc cho người dự thông hiểu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; vận động hội viên và người thân của hội viên hội phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu, hưởng quyền lợi BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

 

Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Đức đã ra mắt Tổ nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với 14 thành viên. Mỗi thanh viên tùy theo nguồn thu nhập kinh tế gia đình mình mà tiết kiệm bỏ ống nuôi heo đất thấp nhất từ 10.000 đồng/ngày. Buổi đầu ra mắt Tổ nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi thành viên được tặng 01 con heo đất, 20.000 đồng bỏ vào ống heo đầu tiên và 01 phần quà…

 Trần Trọng Trung