Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ tháng 05

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ tháng 05

Ngày 25/05/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tổ chức họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 5/2022 với chuyên đề về tình hình thực hiện các nội dung cam kết hành động với Tỉnh, Huyện.

Theo báo cáo, năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 09 nội dung, đến tháng 5/2022 các nội dung đều đang được tích cực thực hiện. Trong đó có các nội dung đạt khá cao như: thu ngân sách đạt hơn 70% dự toán cả năm, huyện đã thành lập mới được 20 doanh nghiệp; toàn huyện hiện có 13 sản phẩm đăng ký đánh giá OCOP năm 2022 dự kiến hội đồng cấp huyện sẽ đánh giá trong tháng 5/2022; công tác chuyển đổi số đặc biệt trên các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp được huyện tích cực thực hiện, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt được kết quả tốt. Về các nội dung các ngành và các xã, thị trấn cam kết với huyện cũng được các ngành và xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện.

 

Kết luận cuộc họp, ông Trần Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao việc thực hiện các nội dung cam kết hành động với Tỉnh, Huyện của các ngành và địa phương. Đề nghị các ngành và các xã, thị trấn tập trung thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; có giải pháp thu các nguồn thu của huyện đạt chỉ tiêu 20 tỷ đồng trong năm 2022; tích cực thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tăng cường tuyên truyền vận động thành lập doanh nghiệp đạt chỉ tiêu tỉnh giao…

                                       Thành Long