Xuất bản thông tin

null Triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022

Ngày 10/5/2022, tại huyện Tam Nông, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức cuộc họp triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022.

 

Theo đó, có các huyện Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, thành phố Cao Lãnh nằm trong triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Mục đích là nhằm giúp Ban Tổ chức diễn tập Huyện, Thành phố nắm chắc nội dung, ý định của Tỉnh, làm cơ sở xây dựng ý định cấp mình và tổ chức triển khai công tác chuẩn bị hiệp đồng chặt chẽ, chu đáo, tỉ mỉ; thực hành diễn tập đảm bảo đạt kết quả tốt.

Trần Trọng Trung.