Xuất bản thông tin

null Khảo sát vùng đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản tại xã Phú Hiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Khảo sát vùng đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản tại xã Phú Hiệp

Ngày 27/4/2022, ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã đến xã Phú Hiệp khảo sát vùng đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản tại ấp Hiệp Bình

Qua khảo sát, ông Trần Thanh Nam ghi nhận hiện đang có một số doanh nghiệp đầu tư vốn đào ao, cải tạo vùng đất canh tác lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản theo công nghệ nuôi tuần hoàn. Ông Trần Thanh Nam yêu cầu các doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hồ sơ, thủ tục được phê duyệt, chủ doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản phải có biện pháp xử lý tốt nguồn nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định và làm thủ tục tác động vệ sinh môi trường...

 

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện còn đến thăm Nhà máy sản xuất gạch men Hà Thanh ở xã Phú Hiệp và xem Nhà văn hóa ấp K12 vừa mới khánh thành đưa vào hoạt động…

Trần Trọng Trung