Xuất bản thông tin

null Kiểm tra cải cách hành chính tại các xã Phú Ninh và An Long

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kiểm tra cải cách hành chính tại các xã Phú Ninh và An Long

Ngày 25/04/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) huyện Tam Nông đến kiểm tra công tác CCHC tại xã Phú Ninh và An Long.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá 2 xã đã triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, các thủ tục hành chính thuộc cấp xã thực hiện cho người dân nhanh, gọn, đúng quy định, tránh được sai sót, việc niêm yết thủ tục hành chính đúng quy định, cán bộ cấp xã có thái độ ân cần, niềm nở khi tiếp xúc với nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân hiện, phục vụ nhân dân, các mô hình như: giải quyết thủ tục đất đai theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, mô hình hẹn giờ trả kết quả vào ngày thứ 7 được người dân rất đồng tình tham gia…

 

Đoàn kiểm tra CCHC huyện Tam Nông đề nghị 2 xã tiếp tục quan tâm phát triển nhiều mô hình CCHC đạt hiệu quả, tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. Tăng cường công tác tự kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng tuần; chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém của cán bộ, công chức, góp phần giúp nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của xã.

Thành Long