Xuất bản thông tin

null Đẩy nhanh thi công tuyến đường huyện lộ An Hòa – Hòa Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Đẩy nhanh thi công tuyến đường huyện lộ An Hòa – Hòa Bình

Huyện Tam Nông đang đẩy nhanh thi công tuyến đường huyện lộ An Hòa – Hòa Bình, giai đoạn 2 đoạn xã Tân Công Sính đến xã Hòa Bình.

Đến nay còn khoảng 02 km ở địa bàn xã Hòa Bình, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục bao gồm: mặt đường nhựa rộng 3,5m, lề đất mỗi bên 2m, gia cố một số đoạn xung yếu và hệ thống cống ngan đường giúp người dân lấy nước canh tác nông nghiệp hiệu quả.

Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 17km, đầu tuyến nối vào quốc lộ 30 tại xã An Hòa, cuối tuyến ở xã Hòa Bình nối vào tuyến đường tỉnh ĐT 855. Trên tuyến này đã thi công hoàn thành 15 cây cầu. Tổng kinh phí thực hiện gần 100 tỷ đồng do tỉnh đầu tư và huyện đối ứng. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành trong tháng 04 năm 2022.

Hoàn Quân