Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 15/3/2022, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch huyện (viết tắt là BCĐ 35 huyện) tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022.

Tại hội nghị, hơn 50 đại biểu là thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo 35 huyện, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, cán bộ Tuyên giáo, Bí thư xã đoàn, Chủ tịch hội liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn đã được nghe trình bày chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy tắc ứng xử trên không gian mạngNgoài ra, hướng dẫn xử lý trên các thiết bị công nghệ thông tin, mạng xã hội, các kỷ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 35 huyện, lực lượng cộng tác viên nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả giám sát, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thành Long