Xuất bản thông tin

null Giải ngân 750 triệu đổng cho nông dân vay

Chi tiết bài viết Tin tức

Giải ngân 750 triệu đổng cho nông dân vay

Ngày 28-04-2020, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội Nông dân huyện Tam Nông tiến hành giải ngân nguồn vốn dự án liên kết chăm sóc xoài theo hướng VietGap và nuôi lươn thương phẩm đảm bảo vệ sinh môi trường với tổng số tiền 750 triệu đồng cho 24 hộ nông dân xã Phú Ninh và Phú Thọ - huyện Tam Nông vay để trồng xoài và nuôi lươn.

Mỗi hộ vay từ 30 – 40 triệu đồng, phí vốn vay 0,7%/tháng, thời gian hoàn vốn là 24 tháng. Số vốn vay này thuộc nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương và tỉnh cho nông dân vay để sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

Chí Cường