Xuất bản thông tin

null Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú Cường

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú Cường

Ngày 12/5/2021, tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã, Thường trực Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Cường tổ chức buổi tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở đơn vị bầu cử số 2 và số 3 ấp A, xã Phú Cường.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của 16 ứng cử viên đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 02 và số 03 Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời các ứng cử viên đã thông qua chương trình hành động của cá nhân với quyết tâm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu được trúng cử.

Trong Hội nghị, cử tri thống nhất cao các chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, quan tâm, gần gũi với Nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của xã hội; chăm lo đời sống cho người dân; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.

          Theo Kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân , nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành trong ngày 14 tháng 5 năm 2021./.

Nguyễn Hữu Nghĩa - Truyền thanh Phú Cường