Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp cơ sở

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp cơ sở

Ngày 27/4/2021, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Nông tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại lớp tập huấn, 190 học viên là nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được truyền đạt các nội dung như: giới thiệu Hội đồng nhân dân; sự tham gia của phụ nữ trong Hội đồng nhân dân; kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân; một số quy định về bầu cử và kỹ năng xây dựng chương trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri; thực hành tiếp xúc cử tri…Tại lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên còn được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp nắm bắt thông tin, lựa chọn thông tin và các vấn đề mà cử tri quan tâm để đưa vào chương trình hành động, tạo sức thuyết phục và sự ủng hộ cao của cử tri.

Sau tập huấn, các nữ ứng cử viên sẽ được nâng cao hiểu biết, bồi dưỡng kiến thức về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời giúp các nữ ứng cử viên có thêm sự tự tin và trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết để vận động bầu cử đạt kết quả tốt nhất, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành Long