Xuất bản thông tin

null An Long tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba

Trang chủ Tin hoạt động

An Long tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba

Ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã An Long đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đẩy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã, đồng chí Nguyễn Hữu Trí - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Long đã báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 48 người.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQVN xã sẽ phối hợp HĐND và UBND xã An Long tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch gặp gỡ giữa cử tri với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Thúy Hằng