Xuất bản thông tin

null Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giao ban với thường trực HĐND xã-thị trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giao ban với thường trực HĐND xã-thị trấn

Ngày 25/9/2020, thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tam Nông tổ chức hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm với thường trực Hội đồng nhân dân các xã - thị trấn năm 2020.

Theo đánh giá, thường trực HĐND huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và bám sát chương trình công tác đề ra, tích cực tham gia vào hoạt động chung của huyện, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban. Về các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, kiến nghị với UBND các cấp và các ngành liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế và đảm bảo quy chế tổ chức, hoạt động của các đơn vị, địa phương đúng quy định, đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận quan trọng của thường trực Hội đồng nhân dân xã thị trấn...

Ông Trương Văn Sơn - Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông đánh giá cao hoạt động của thường trực HĐND 2 cấp và các Ban, đại biểu HĐND huyện. Ông Sơn yêu cầu trong thời gian tới nên tổ chức tốt phiên giải trình kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền, điều phối các hoạt động thường xuyên theo luật định, xét khen thưởng cho Tổ  đại biểu và đại biểu HĐND huyện có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Trần Trọng Trung