Xuất bản thông tin

null Đại hội Đại biểu đảng bộ xã Phú Hiệp lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đại biểu đảng bộ xã Phú Hiệp lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 28-05-2020, Đảng bộ xã Phú Hiệp đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phan Văn Hợp – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã đến dự.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phú Hiệp đã thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình thuộc dự án VnSAT như: mô hình sản xuất lúa giống, mô hình giảm giá thành, mô hình bón vùi phân, mô hình “03 giảm 03 tăng” và “01 phải 5 giảm”; Xây dựng nông thôn mới, đến nay đã đạt 17/19 tiêu chí; Triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước ở địa phương, đạt bình quân từ 115% đến 140%/năm; Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được đặc biệt quan tâm, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định…

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Phú Hiệp tập trung thực hiện 10 chỉ tiêu chủ yếu trong đó nổi bật: Diện tích trồng lúa hàng năm 6.500ha, lúa chất lượng cao chiếm trên 80% trở lên, áp dụng giảm giá thành trong sản xuất diện tích ít nhất 150ha; diện tích trồng hoa màu từ 400ha/năm trở lên, phát huy thương hiệu Kiệu Phú Hiệp phấn đấu đạt chuẩn (OCOP); Phát triển vườn cây ăn trái đến cuối nhiệm kỳ 150ha, thực hiện theo hướng VietGap đạt 70% trở lên; Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đến cuối nhiệm kỳ 94%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu Huyện giao hàng năm...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí, khuyết 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Lũy tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Hiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 10 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chí Cường