Xuất bản thông tin

null Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trang chủ Tin hoạt động

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng ngày 23/09/2022, Huyện ủy Tam Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đồng chí Trương Văn Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tam Nông chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình tổ chức học tập, quán triệt cho các đồng chí đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn các xã, thị trấn; tham gia thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt.

Thời gian tới, Huyện ủy Tam Nông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Dịp này, Ủy Ban nhân dân huyện Tam Nông đã trao khen thưởng cho 04 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn huyện Tam Nông.

Thành Long